Julkaisun toteutuksesta

Miten julkaisu on toteutettu

Lähtökohtinani oli löytää nettijulkaisun tekoon välineet, joilla voidaan tuottaa erilaisille laitteille skaalautuva julkaisu ja toisaalta minimoida julkaisun työmäärä ja kustannukset.

Nettiä käytetään nykyisin monenlaisilla laitteilla. Mobiililaitteiden, kännyköiden ja tablettien käyttö nettijulkaisujen lukuvälineenä on kasvanut hurjaa vauhtia. Jäin eläkkeelle vuoden 2017 lopulla ja aloin tutkia nettijulkaisujen toteutuksen nykytilaa. HTML5- ja CSS3-julkaistukset ja JavaScript-kielen kehitys ovat tuoneet paljon uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia nettijulkaisujen tekemiseen. Mobiililaitteiden käytön kasvu on puolestaan tuonut uusia vaatimuksia nettijulkaisujen toteuttamiseen. HTML5, CSS3 ja JavaScript-logot

Tämän päivän trendi nettijulkaisussa on responsiivisuus, yksinkertaistettuna sillä tarkoitetaan mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja mukauttaa julkaisun ulkoasun, sisällön ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen mukaan, joten sivujen toteuttaminen erikseen erilaisille laitteille on tarpeetonta.

Responsiivisuus

Bootstrap takaa responsiivisuuden

Kehittyneet web-julkaisun ominaisuudet vaativat sisällöntuottajalta laajempaa osaamista, mutta onneksi uusien ominaisuuksien hyödyntämiseen löytyy paljon hyviä ja ilmaisia apuvälineitä. Hyödyllisin ja merkittävin apuväline on Twitterin kehittämä Bootstrap. Se sisältää laajan tyylikirjaston sekä ison joukon JavaScript-toimintoja, joilla sivujen skaalautuvuus erilaitteille toteutuu ilman erityisiä toimenpiteitä.

Bootstrapin on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja sen toiminnallisuus lähtee Mobile First -filosofiasta eli Bootstrap on suunniteltu ensisijaisesti mobiilikäytön tarpeita silmällä pitäen. Bootstrap sisältää kaikki web-julkaisujen toteutuksessa tarvittavat yleiset ja erikoisemmatkin elementit.

Bootstrapiin on saatavilla tuhansittain kustomoituja html- ja css-komponetteja. Netistä löytyy Bootstrapiin perustuvia sekä ilmaisia että maksullisia, erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä valmiita sivustopohjia ja myös editoreita, joilla sivustoja voidaan muokata. Bootstrapista käytän versioita 3.37.

Muita työkaluja

Kokeilin joitakin tyylipohjia ja editoreita, mutta havaitsin, että useimmat valmisratkaisut soveltuvat aika suppeiden sivustojen tarpeisiin. Lisäksi minulla oli ennestään aiemmin työkaluilla tehtynä jo yli 300 nettisivua. Päädyinkin käyttämään julkaisun muokkaamiseen, BlueGriffon ja Notepad++ -editoreita. Enimmäkseen käytän Notepad++, koska olen huomannut BlueGriffonin välillä sotkevan koodia niin, että julkaisun ulkoasua ei vastaa toivottua.

Notepad++ on osoittautunut myös oivalliseksi välineeksi vanhojen nettisivujen konvertointiin. Sillä pystyy muuttamaan tiettyjä ominaisuuksia tai laajojakin osia kerralla vaikka kuinka monesta nettisivusta. Lisäksi sillä voi helposti toteuttaa esimerkiksi merkistömuutokset. Aiemmat sivuni perustuivat ISO-8859-1 merkistöön, nyt kaikki sivut käyttävät UTF-8 merkistöä. ISO-8859-1 tunsi vain 256 merkkiä, kun taas UTF-8 mahdollistaa yli 100000 merkin käyttämisen. UTF-8 on yksi Unicode-standardin variaatio. Käytännössä se helpottaa erikoismerkkien käyttöä nettisivujen julkaisussa. Lukijalle se ei näy muuten kuin nettisivuilla tekstissä esittää erikoisempiakin merkkejä.

Toinen merkittävä avoimeen lähdekoodiin perustuva web-julkaisun apuväline on JS Foundationsin tuottama jQuery. Se on nopea, pieni ja monipuolinen javascript-kirjasto, joka on suunniteltu helpottamaan nettijulkaisun navigointia, hallitsemaan julkaisun elementtejä, luomaan efektejä ja animaatioita jne. jQuery tarjoaa yhdenmukaisen toiminnallisuuden eri valmistajien selaimissa (Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer jne). Olen hyödyntänyt jossain määrin myös jQuerya.

Bootstrapin Glyphicons-fonttien lisäksi olen käyttänyt Font Awesome ja Google Fonts -fonttikirjastoja. Julkaisuni perusfontiksi valitsin Googlen Open Sans -fontin. Kuvia olen käsitellyt pääosin Gimp-ohjelmalla. Valokuvia olen käsitellyt myös Canonin Digital Photo Professional -ohjelmalla. Myös joitain muitakin ohjelmia olen satunnaisesti käyttänyt kuvien käsittelyyn.

Julkaisuni haku-toiminnon olen toteuttanut Googlen tarjoamalla täsmähaulla. Tämä palvelu käyttää yleisesti tunnettua Googlen hakualgoritmia, mutta kohdistaa haun vain julkaisuni sisältöön. Haku on salamannopea, kuten Googlen yleinen hakukin. Käytän julkaisussani myös Google Maps -karttapalvelua ja Google Analytics-palveluja julkaisun käytön analysointiin.

Julkaisun rakenteen oikeellisuuden testaukseen olen käyttänyt pääosin World Wide Web konsortion (W3C) Markup Validation ja CSS Validation palveluja. Lisäksi olen testannut julkaisun ominaisuuksia Google Chrome, Firefox, Internet Explorer ja Edge-selaimilla. Olen myös hyödyntänyt selaimiin sisältyviä validointipalveluja. Olen käyttänyt aina selainten uusimpia versioita. Olen käyttänyt myös Googlen mobiilisoveltuuvuustesti ja Chrome DevTools -työkaluja. Mobiilitestaukseen olen käyttänyt myös Mobilizer-testityökalua, jolla voi testata nettisivujen toimivuutta erilaisilla mobiililaitteilla. Satunnaisemmin olen käyttänyt muitakin testausvälineitä.

Näillä välineillä asettamani tavoitteet erilaisille laitteille skaalautuvasta julkaisusta ja julkaisun helppoudesta sekä kustannusten minimoinnista näyttävät toteutuvan hyvin. Oma aikansa meni tietysti tähän kaikkeen perehtyessä. Pyrin vielä kartoittamaan vaihtoehtoja editoreiden osalta. Näillä välineillä olen kuitenkin päässyt hyvin alkuun. Olen pyrkinyt pitämään julkaisun rakenteen yksinkertaisena. Tällä varmistun myös siitä, että julkaisu toimii yhdenmukaisesti eri selaimilla.

Mistä kaikki alkoi

Olen harrastanut äänilevyjen keräilyä 70-luvulta alkaen ja diskografioiden eli ääniteluetteloiden laadinnan aloitin myös 70-luvulla. Ensin laadin niitä kynää ja paperia käyttäen levy-yhtiöiden luetteloiden, musiikkikirjojen ja -lehtien sekä äänitteiden sisältämien tietojen pohjalta. Alkuvaiheissa diskografioiden laadinta olikin melkoista salapoliisityötä.

Kun sitten hankin ensimmäisen tietokoneeni 80-luvun lopulla, aloin työstää diskografioita excel-taulukoina. Internetin yleistyessä tietojen hankinta muuttui helpommaksi.

Ensimmäiset nettijulkaisut 1997

Pian aloin myös suunnitella diskografioiden julkaisua netissä. Ensimmäiseksi julkaisun kohteeksi valitsin Eero ja Jussi & The Boys-yhtyeen sekä Eero ja Jussi Raittisen muun tuotannon. Eero ja Jussi & The Boys-diskografia

Olin saanut Raittisen Jussilta 1980 hänen kokoamansa heidän siihenastisen tuotannon käsittävän diskografian ja olin täydentänyt sitä muista lähteistä. Raittisen veljekset ja heidän Boys-yhtyeensä ovat suomalaisen rokin peruskalliota ja heidän tuotantonsa peilaa hyvin rockmusiikin kehitystä Suomessa.

Toinen monenlaista musiikkia levyttänyt pitkänlinjan artisti, jonka äänitteitä olin kerännyt, on Pepe Willberg. Pepen uraanhan mahtuvat soolotuotannon ohella merkittävät bändit: The Islanders, Jormas ja Paradise. Hänen äänitteidensä luettelon julkaisun aloitin myös 1997.

Ramin musiikkisivut muotoutuvat

Diskografioiden ympärille muodostui pikkuhiljaa kokonaisuus, joka sai nimekseen Rami musiikkisivut. Diskografioiden lisäksi julkaisin muutakin infoa kyseisten artistien urasta. Lisäksi aloin julkaista Äänitehelmiä otsikon alla esittelyjä levydivareista löytämistäni erityisistä äänitteistä sekä muita kirjoituksia ja musiikkilinkkejä.

Erityisen suosituksiksi julkaisuksi muodostui suomalaisten levydivarien luettelo, jota myöhemmin täydensin myös levymessujen tiedoilla. Myöhemmin julkaisin myös kuvareportaaseja musiikkifestareilta ja muista musiikkitilaisuuksista.

Tarkoitus oli laajentaa julkaisua muiden artistien/bändien diskografioilla ja kaikenlaisella muulla äänitteiden keräilyyn ja ylipäätään musiikkiin liittyvällä. Leipätyön ja perheen ohessa ei kuitenkaan jäänyt aikaa kaikkien suunnitelmien toteuttamiseen.

Sivujen kehitys hiipuu ja tekniikka vanhenee

Vuonna 2003 siirryin Verohallituksen palvelukseen, mikä tarkoitti viikoittaisia työmatkoja Joensuusta Helsinkiin. Tätä kesti kahdeksan vuotta, jolloin tuli vietettyä vuosittain melkoisesti aikaa matkustaen. Tämä oli tietysti pois harrastuksista.

Samaan aikaan nettisivujen julkaisutekniikat kehittyivät huimaa vauhtia ja alkuperin käyttämäni tekniikka oli auttamattomasti vanhentunut. Jossakin vaiheessa tein jo alustavan demoversion sivustoni uudistamiseksi nykyaikaisemmalla tekniikalla.

Vuoden 2011 lopulla sain vastuullisemman työn Verohallinnosta ja muutin sen tuloksena Helsinkiin. Totesin tuolloin, ettei työn ohessa ollut mahdollista ryhtyä uudistamaan sivustoani. Merkittävään ylläpitoonkaan ei aikaa jäänyt, olemassa olevia osioita olen kuitenkin pääosin ennättänyt päivittää.

World Wide Web

-->